wz

Revize elektrických přístrojů Praha 5, Praha 6

Revize elektrických spotřebičů Praha 5,Praha 6

Revize elektrických přístrojů revize elektrických spotřebičů Praha revize elektrospotřebičů Prah5, Praha 6 revize ručního nářadí

Čacký Antonín
Do Oříšků 93,Horoměřice
mobil 723 061 759
pevná 220 971 130
acacky(zavináč)gmail.com


revize elektrických spotřebičů POŠLETE POPTÁVKUNA REVIZE zpracuji NABÍDKU na revize elektrospotřebičů

Provedu taká revize elektroinstalace a revize hromosvodu

Nejsem plátcem DPH ( cena dohodou dle počtu spotřebičů )

Revize elektrických přístrojů-Praha-

Postup revize elektrických spotřebičů vizuální prohlídka přístroje a kontrolou, krytů, ovládacích prvků, pohyblivého přívodu a podobně. Dále se měří odpor ochranného vodiče, izolační odpor a proud protékající ochranným vodičem.

Revize elektrických přístrojů zdravotnické techniky

Protokol- revize elektrospotřebičů -zápis o kontrole. Jeho součástí je označení a název spotřebiče, datum kontroly, výsledek prohlídky a výsledky zkoušek (vyhovuje – nevyhovuje). Chybět by nemělo ani stanovení dalšího termínu pro provedení příští revize. Je-li při kontrole zjištěna závada, musí být spotřebič vyřazen z provozu. Po opravě je nutná jeho další revize.

Revize elektrických spotřebičů-Praha a okolí-revize elektrického ručního nářadí - ČSN 331600

Revize elektrospotřebičů je prevencí před úrazem elektrickým proudem a požárem způsobeným poškozenými spotřebiči. Některé vady nejsou na první pohled patrné. Provádění revizí je stanoveno zákonem a mimo jiné je i základní podmínkou při certifikaci ISO .

Revize elektrických spotřebičů - revize kancelářské techniky

Moderní domácnosti i pracoviště jsou plné elektrospotřebičů, usnadňujících práci a zajišťujících životní pohodu tím, že šetří drahocenný čas. Bez elektrického proudu výdobytky dnešní doby zkrátka nefungují. Elektrický proud je však i potencionálním nebezpečím a to zejména v kombinaci s vadným elektrospotřebičem. A právě tento problém řeší do jisté míry povinné revize elektrospotřebičů .

revize elektrických přístrojů školy,školky-revize elektrických spotřebičů a zařízení informační techniky

reivdují se spotřebiče - počítače, tiskárny, kopírky, monitory,reproduktory, faxy, servry, adaptery,  kancelářská a výpočetní technika,

revize elektrických přístrojů pro domácnost

Příklady přístrojů pro revize elektrospotřebičů -chladničky, vařiče, kávovary, vysavače ,topné panely,mixéry mikrovlnné trouby,topinkovače apod.

revize elektrických přístrojů-spotřební elektroniky

Příklady přístrojů pro revize elektrických spotřebičů - revidují se radiopřijímače, magnetofony, audio systémy, televizní přijímače apod.

revize elektrických a elektronických přístrojů

Příklady přístrojů pro revize elektrických spotřebičů - revidují se laboratorní přístroje, měřící přístroje, specializované přístroje

revize elektrických přístrojů-zdravotnické techniky

Příklady přístrojů pro revize elektrických spotřebičů -diagnostické, vyšetřovací a speciální přístroje - tyto spotřebiče se vyskytují ve větším rozsahu ve zdravotnických provozech

Revize elektrických spotřebičů - proč provádět revize. Dle platné legislativy, zejména zákona č.: 262/2006 Sb (zákoník práce ), nařízení vlády č.: 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je každý provozovatel elektrického zařízení ( podnikatel ) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrických spotřebičů del ČSN 33160 ed.2

*Při revizi elektrických spotřebičů dozvíte se o stavu provozovaného elektrického zařízení
*Proč revize elektrických spotřebičů předcházíte tak možnému úrazu elektrickým proudem
*Proč revize elektrických spotřebičů snížíte riziko nebezpečí požáru Povinnost zajišťovat revize elektrických spotřebičů ukládá provozovatelům ČSN 33 16 00 ed.2, jejich prvádění upravuje zákon č. 251/2000 Sb.
*Proč revize elektrických spotřebičů revize vyžadují platné zákony a vyhlášky .Kromě revizí elektrických spotřebičů jsou provozovatelé povinní zajistit také jejich kontroly, ty jsou zaměřeny především na mechanická poškození krytu a pohyblivého přívodu, jejich provádění se doporučuje před každým použitím a je obvykle prováděno pracovníkem, kterému je zařízení svěřeno s tím, že by měl být  v tomto ohledu prokazatelně zaškolen při školení BOZP
*Proč revize elektrospotřebičů zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem Je vhodné evidovat všechny doklady o revizích. Dokladem o revizi spotřebičů může být buď zvláštní karta pro jednotlivý spotřebič nebo protokolo revizi, popřípadě kniha spotřebičů .
*Proč revize elektrospotřebičů vyhnete se tak vysokým pokutám, které uděluje kontrolní orgán (Inspektorát bezpečnosti práce)

Revize elektroinstalace Praha
Revize hromosvodu Praha
Revize elektrospotřebičů Praha
Revize elektro

Ragdoll koťata

  stopa

TOPlist